Besøkadresse: Lundegeilen 16 , Ganddal, Sandnes

(+47) 97 69 77 87 post@perspektivveiledning.no

Bli en klokere leder i bevegelse... Les mer!

Perspektiv Veiledning AS

Bevegelse, vekst og utvikling

Leder

Utvikling, trening og støtte

Featured Image

Medarbeider

Utvikling, trening og støtte

Featured Image

Organisasjon

Kurs, foredrag og workshop

Featured Image

Inspirasjon

Blogg og øvelser

Featured Image

Perspektiv Veiledning AS

Perspektiv Veiledning AS bidrar til å gjøre "folk som jobber med folk" gode, gjennom å tilby og utføre utviklingsarbeid på individ-, gruppe og organisasjonsnivå i private og offentlige virksomheter.

Inger Cecilie Rise

"I min egen profesjonelle rolle som tverrfaglig veileder, utviklings- og endringsarbeider er jeg oppriktig interessert i andre mennesker. Jeg liker å undre meg over det som skjer, har stor kapasitet for å tåle kaos i andre sine tanker og sinn, er kreativ og er god til å lytte. Jeg har evnen til i inspirere andre, samt å gi rom for stillhet og ettertanke dersom dette trengs. Jeg har blitt fortalt at jeg er inspirerende og spennende å jobbe sammen med- noe jeg selv velger å tro på!"

Services

Nysgjerrig

Ønsker du å vite mer om hva Perspektiv Veiledning AS kan tilby nettopp deg?

Kontakt oss nå!

Å miste fotfeste i din profesjonelle rolle som hjelper!

Det er ikke alltid like lett å være profesjonell og korrekt i sitt profesjonelle arbeid med mennesker. Noen ganger mister selv den mest profesjonelle hjelper fotfeste, nettopp fordi den profesjonelle som jobber med mennesker nettopp er menneske selv. For noe uker siden skjedde dette med meg- igjen. Å miste «den […]

Perspektiv Veiledning AS

Øvelse: Verdier

Øvelse til påfyll og inspirasjon i utviklingsarbeid i egen organisasjon. Som leder er utviklingsarbeid i egen organisasjon viktig. Det å legge til rette for at medarbeiderne kan oppleve faglig og personlig vekst i sin profesjonelle rolle er essensielt både for den enkelte medarbeider, for personalgruppen, brukerne/ klientene/ pasientene og for […]

Når du som leder egentlig ikke våger- men likevel tørr!

Når du som leder egentlig ikke våger- men likevel tørr!   Å våge Av og til må du som leder gjøre det du egentlig ikke våger-  selv om du må. Den ideelle lederen er den som handler ut fra hva som til enhver tid vurderes som passende eller riktig i […]

Perspektiv Veiledning AS

Øvelse: Kommunikasjon

Øvelse til påfyll og inspirasjon i utviklingsarbeid i egen organisasjon. Som leder er utviklingsarbeid i egen organisasjon viktig. Det å legge til rette for at medarbeiderne kan oppleve faglig og personlig vekst i sin profesjonelle rolle er essensielt både for den enkelte medarbeider, for personalgruppen, brukerne/ klientene/ pasientene og for […]

Det begynner med DEG!

Det begynner med DEG! Jeg velger å tro at vi alle ønsker å være den beste utgaven av oss selv på jobb.  Å meste arbeidsoppgavene vi er satt til å gjøre, bidrar gjerne til økt trivsel på jobb og stolthet over eget yrket. Positive følelser knyttet til eget yrke og […]

En bratt trapp

Å jobbe med mennesker!

  I arbeid med mennesker er både herlige og kjipe dager en naturlig del av jobben! Å jobbe med mennesker er kjekt og gir energi. Når relasjonene glir lett, du trives og stemningen på arbeidsplassen er munter og problemfri- da er det flott å jobbe med mennesker. Når latteren sitter […]