Besøkadresse: Lundegeilen 16 , Ganddal, Sandnes

(+47) 97 69 77 87 post@perspektivveiledning.no

Øvelse: Kommunikasjon

Perspektiv Veiledning AS

Øvelse til påfyll og inspirasjon i utviklingsarbeid i egen organisasjon.

Som leder er utviklingsarbeid i egen organisasjon viktig. Det å legge til rette for at medarbeiderne kan oppleve faglig og personlig vekst i sin profesjonelle rolle er essensielt både for den enkelte medarbeider, for personalgruppen, brukerne/ klientene/ pasientene og for organisasjonen som helthet.

For at utviklingsarbeid skal ha positiv innvirkning på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå bør tiltakene som settes inn er tilpasset den konteksten disse skal virke i. Dette vil med andre ord si at utviklingsarbeidet må ta utgangspunkt i de utfordringene, rammene og de menneskene som organisasjonen til en hver tid består av. På denne måten er muligheten for å lykkes med utviklingsarbeidet størst.

Kort om øvelsen:

Perspektiv Veiledning har utarbeidet en øvelse som kan benyttes fritt til utviklingsarbeid i organisasjoner. For at det faglige og personlige utbyttet av øvelsen skal være størst anbefaler vi følgende:

  • At øvelsen blir ledet av en person med lederansvar og som kjenner både medarbeidere og organisasjonen.
  • At medarbeiderne kjenner og er trygge på hverandre.
  • At det er frivilling for medarbeiderne å delta på øvelsen.
  • At medarbeiderne bestemmer selv hvor mye de ønsker å dele av egne tanker og refleksjoner under øvelsen.
  • At det settes av god tid til innledning- gjennomføring – avslutning av øvelsen.
  • At øvelsen tilpasses medarbeidernes profesjonelle rolle, arbeidsutøvelse og kontekst.

Øvelsen tar utgangspunkt i temaet kommunikasjon, og er spesielt rettet mot personer som arbeider profesjonelt med mennesker i sin yrkesrolle.

 

Formålet med øvelsen:

  • Å bli klokere på seg selv i sin egen profesjonelle rolle med hensyn til egen kommunikasjon med andre.
  • Å øve på å reflektere over seg selv eller andre med utgangspunkt i egen profesjonelle rolle og felt.

Øvelsen kan blant annet benyttes som innslag på personalmøter, avdelingsmøter, ledermøter eller fag- og planleggingsdager.

Trykk på bilde for å laste ned øvelsen

Perspektiv Veiledning AS

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *