Besøkadresse: Lundegeilen 16 , Ganddal, Sandnes

(+47) 97 69 77 87 post@perspektivveiledning.no

Inger Cecilie Rise, eier og daglig leder.

Perspektiv Veiledning ASDet er meg, Inger Cecilie Rise, du og/eller dine medarbeidere vil møte dersom dere velger å jobbe med Perspektiv Veiledning. Jeg startet Perspektiv Veiledning AS fordi jeg ønsket å gjøre en forskjell for mennesker som jobber profesjonelt med mennesker.

Å jobbe med mennesker krever mye- ikke minst tilstedeværelse, klokskap, trygghet, faglig og personlig kompetanse hos den profesjonelle. Å hjelpe andre mennesker, mener jeg fordrer at vi kjenner oss selv, og hvem vi er, i vår profesjonelle rolle. Jeg har selv erfart, både som tidligere leder og som medarbeider, at trygge, selvkloke og reflekterte ledere og medarbeidere lettere kan utføre jobben de er satt til å gjøre. Når vi er trygge på oss selv og i vår rolle, er det enklere å åpne opp for den andre- være seg den redde pasienten, motvillige klienten, den sinte moren eller faren, det aktive barnet, den stille ungdommen og/eller den krevende medarbeideren.

 

Er vi trygge i vår profesjonelle rolle mener jeg vi lettere kan få tilgang til vår kompetanse og vår kreativitet i møte med de menneskene vi er der for.

 

Jeg mener oppriktig at utviklingsarbeid, både individuelt og i gruppe, kan bidra til økt selvklokhet, samt personlig og faglig vekst i den profesjonelle rollen. Dette mener jeg videre kan komme både organisasjonene og menneskene en jobber med til gode- JA.. det tenker jeg!

Pr. i dag kombinerer jeg stillingen som tverrfaglig veileder og endringskonsulent i Perspektiv Veiledning AS med en 60% stilling som universitetslektor ved Universitetet i Stavanger- tilknyttet Institutt for sosialfag.

Jeg har erfaring i rollen som leder i SFO, saksbehandler i kommunal barneverntjeneste, som fagkonsulent i barnehage og som tverrfaglig veileder i egen virksomhet. Jeg er utdannet barnevernspedagog, har tatt videreutdanning i både småbarnpedagogikk og tverrfaglig veiledning, samt har en master i endringsledelse. Jeg er også engasjert som metaveileder på Universitetet i Stavanger.  Se her dersom du ønsker å vite mer om min arbeidserfaring og formelle kompetanse.

 

I min egen profesjonelle rolle som tverrfaglig veileder, utviklings- og endringsarbeider er jeg oppriktig interessert i andre mennesker. Jeg liker å undre meg over det som skjer, har stor kapasitet for å tåle kaos i andre sine tanker og sinn, er kreativ og er god til å lytte. Jeg er opptatt av å være kompetent i min profesjonelle rolle- være seg som tverrfaglig veileder, kurs- foredrag- eller workshopholder, og tar derfor ansvar for å holde meg oppdatert på det som skjer innenfor mitt fagfelt. Jeg har evnen til i inspirere andre, samt å gi rom for stillhet og ettertanke dersom dette trengs. Jeg har blitt fortalt at jeg er inspirerende og spennende å jobbe sammen med- noe jeg selv velger å tro på!

 

Som privatperson er jeg, trolig over gjennomsnittet, glad i å gå tur- i all slags vær. Å bevege meg gir meg energi og overskudd til å mestre hverdagens små og store ting! Og til slutt kan det nevnes at jeg også synger jazz…

 

Er du nysgjerrig på hva andre sier om meg og mitt arbeide? Se her!