Besøkadresse: Lundegeilen 16 , Ganddal, Sandnes

(+47) 97 69 77 87 post@perspektivveiledning.no

«Lederutvikling i bevegelse»

 

Opplever du at tankene dine flyr lett, og at ideer og viten blir lettere tilgjengelig for deg når du er ute og går? Er du en person som blir roligere i kropp og sinn når du beveger deg blant trær og lyng i ulendt terreng? Og fungerer skogens eller havets lukter og lyder som balsam for deg, når din hjerne er sliten og overstimulert i alt som skjer?

Da kan «Lederutvikling i bevegelse» være tingen for deg! 

Forskning viser at hjernen vår går inn i en slags avslapningsmodus når vi beveger oss i et rolig repetitiv mønster, noe som kort sagt fører bedre sammenkobling av nevronene i hjernen. Effekten blir at vi blir mer åpne for å innta ny læring eller forstå nye sammenhenger. Dette betyr at å gå er en effektiv måte å komme i tenkemodus. På samme tid viser forskning at det finnes en positiv sammenheng mellom menneskets eksponering av natur og vår helsetilstand. Å ferdes i naturen kan bidra til at stress reduseres og at livskvaliteten påvirkes positivt.

Se link:

Som leder er hverdagen travel, og i lederrollen vil fokus oftest ligge på arbeidsoppgaver, personal eller organisasjonen. Utfordringer knyttet til medarbeidere og organisasjonen er ofte komplekse og uforutsigbare, og muligheten til å fokusere på egen rolle og utvikling av denne kan oppleves som mindre viktig i alt som skjer. «Lederutvikling i bevegelse» tilbyr deg som leder en mulighet til å sette av tid til refleksjon rund og bevisstgjøring av egen lederederrolle og organisasjon-  ute i det fri og i bevegelse i et naturområde nær din egen arbeidsplass.

 

Perspektiv Veiledning AS

«Lederutvikling i bevegelse»

 

For hvem?

«»Lederutvikling i bevegelse» er for ledere som vil bli klokere og tryggere i egen profesjonelle rolle som leder og utøvelse av denne, og som ønsker å bruke kroppen, bevegelse og naturen som et redskap for å oppnå dette».

 

Hva?

Passer for deg som ønsker å:

  • bli bevisst egen faglige og personlige kompetanse og utfordringer- samt utforske hvordan disse kan fremme eller hemme deg i din lederrolle.
  • bli bedre til å se og forstå menneskene som du er leder for, og på samme tid forstå deg selv  bedre i møte med dine medarbeidere.
  • bli mer bevisst situasjoner og utfordringer som du møter i din jobbhverdag, og hvordan disse virker på deg.
  • få større oversikt over organisasjonen eller feltet du er en del av- og på samme tid utforske hvordan disse kan virke inne på deg og din lederpraksis, samt de menneskene du er leder for.
  • liker og kan være i bevegelse ute i naturen året rundt-og i all slags vær!

Hvis JA da kan «lederutvikling i bevegelse» være tingen for DEG!

 

Hvordan?

I «lederutvikling i bevegelse» vil dine erfaringer og fortellinger fra egen lederpraksis danne utgangspunktet for det som skjer i utviklingsarbeidet. Det sentrale vil være å utforske din egen rolle og organisasjon på en slik måte at både faglig og personlig vekst og utvikling kan skje. I forkant av arbeidsprosessen vil det utarbeides en kontrakt, som videre vil fungere som et arbeidsdokument i utviklingsarbeidet. Veiledningsmetodikk samt prinsipper i endringsledelse vil, sammen med kontrakten, danne utgangspunkt for utviklingsarbeidets ramme, form og innhold.

 

Målet for «lederutvikling i bevegelse» er at du som leder blir tryggere, klokere og mer bevisst i din lederrolle og din utøvelse av ledelse- tilpasset de menneskene du leder og den organisasjonene du er del av.

 

På hvilken måte?

«Lederutvikling i bevegelse» kan foregå:

  • I et naturområde nær egen arbeidsplass*
  • I et, på forhånd, avtalt naturområde- uavhengig av egen arbeidsplass*.

 

Hvor ofte?

60/ 90 minutter 1 eller 2 ganger pr. måned i en, på forhånd, avtalt periode.

 

Pris?

Etter avtale

 

Nysgjerrig på om «Lederutvikling i bevegelse» kan passe for deg? Ta kontakt!

* I hovedsak Sandnes, Sola, Klepp, Gjesdal og Stavanger kommune.

[pirate_forms]