Besøkadresse: Lundegeilen 16 , Ganddal, Sandnes

(+47) 97 69 77 87 post@perspektivveiledning.no

«Veiledning- bevegelse, vekst og utvikling»

Forskning viser at hjernen vår går inn i en slags avslapningsmodus når vi beveger oss i et rolig repetitiv mønster, noe som kort sagt fører bedre sammenkobling av nevronene i hjernen. Effekten blir at vi er mer åpnefor å innta ny læring eller forstå nye sammenhenger. Dette betyr at å gå er en effektiv måte å komme i tenkemodus. På samme tid viser forskning at det finnes en positiv sammenheng mellom menneskets eksponering av natur og vår helsetilstand. Å ferdes i naturen kan bidra til at stress reduseres og livskvaliteten påvirkes positivt. Se link:

Er du leder og opplever at tankene dine flyr lett, og at ideer og viten blir lettere tilgjengelig for deg når du er ute og går? Er du en person som blir roligere i kropp og sinn når du beveger deg blant trær og lyng i ulendt terreng? Og fungerer skogens eller havets lukter og lyder som balsam for deg, når din hjerne er sliten og overstimulert i alt som skjer? Da kan «veiledning i bevegelse» være tingen for deg!

Som leder er hverdagen travel, og i lederrollen vil fokuset oftest ligge på arbeidsoppgaver, personal eller organisasjonen. Utfordringer knyttet til medarbeidere og organisasjon er ofte komplekse og uforutsigbare, og muligheten til å fokusere på egen rolle og utvikling av denne kan oppleves som mindre viktig i alt som skjer. «Veiledning i bevegelse» tilbyr deg som leder en mulighet til å sette av tid til refleksjon rund og bevisstgjøring av egen lederrolle og organisasjon-  ute i det fri og i bevegelse i et naturområde nær din egen arbeidsplass.

Ved å få veiledning mens du går kan du som leder oppleve kunne å bevege både kropp og sinn- på samme tid..

Nysgjerrig på om «Veiledning i bevegelse» kan passe for deg? – Se her!