Besøkadresse: Lundegeilen 16 , Ganddal, Sandnes

(+47) 97 69 77 87 post@perspektivveiledning.no

«Veiledning i bevegelse»

Perspektiv Veiledning AS

Opplever du at tankene dine flyr lett, og at ideer og viten blir lettere tilgjengelig for deg når du er ute og går? Er du en person som blir roligere i kropp og sinn når du beveger deg blant trær og lyng i ulendt terreng? Og fungerer skogens eller havets lukter og lyder som balsam for deg, når din hjerne er sliten og overstimulert i alt som skjer? Da kan «veiledning i bevegelse» være tingen for deg!

Forskning viser at hjernen vår går inn i en slags avslapningsmodus når vi beveger oss i et rolig repetitiv mønster, noe som kort sagt fører bedre sammenkobling av nevronene i hjernen. Effekten blir at vi blir mer åpne for å innta ny læring eller forstå nye sammenhenger. Dette betyr at å gå er en effektiv måte å komme i tenkemodus. På samme tid viser forskning at det finnes en positiv sammenheng mellom menneskets eksponering av natur og vår helsetilstand. Å ferdes i naturen kan bidra til at stress reduseres og at livskvaliteten påvirkes positivt. Se link:

Som leder er hverdagen travel, og i lederrollen vil fokuset oftest ligge på arbeidsoppgaver, personal eller organisasjonen. Utfordringer knyttet til medarbeidere og organisasjonen er ofte komplekse og uforutsigbare, og muligheten til å fokusere på egen rolle og utvikling av denne kan oppleves som mindre viktig i alt som skjer. «Veiledning i bevegelse» tilbyr deg som leder en mulighet til å sette av tid til refleksjon rund og bevisstgjøring av egen lederederrolle og organisasjon-  ute i det fri og i bevegelse i et naturområde nær din egen arbeidsplass.

 

Perspektiv Veiledning AS

«Veiledning i bevegelse»

For hvem?

Ledere som jobber med mennesker-  som jobber med mennesker.

Hva?

Passer for deg som:

  • ønsker å bli bevisst på egen faglige og personlige kompetanse og utfordringer- samt å utforske hvordan disse kan fremme eller hemme deg i din lederrolle?
  • ønsker å få større oversikt over organisasjonen eller feltet du er en del av- samt på samme tid utforske hvordan disse kan virke inn på deg og din lederpraksis, og på de menneskene du er leder for?
  • liker og kan være i bevegelse ute i naturen året rundt-og i all slags vær!

Hvordan?

I «veiledning i bevegelse» vil dine erfaringer og fortellinger fra egen lederpraksis danne utgangspunktet for det som skjer i veiledningen. Det sentrale i veiledningen vil være å utforske din egen rolle og organisasjon på en slik måte at både faglig og personlig vekst og utvikling kan skje. I forkant av veiledningsprosessen vil det utarbeides en veiledningskontrakt, som videre vil fungere som et arbeidsdokument i veiledningen. Veiledningsmetodikk vil, sammen med veiledningskontrakten, danne utgangspunkt for veiledningens ramme, form og innhold.

På hvilken måte?

«Veiledning i bevegelse» kan foregå:

  • I et naturområde nær egen arbeidsplass*
  • I et, på forhånd, avtalt naturområde- uavhengig av egen arbeidsplass*.

Hvor ofte?

60/ 90 minutter 1 eller 2 ganger pr. måned i en, på forhånd, avtalt periode.

Pris?

Etter avtale.

Nysgjerrig på om «Veiledning i bevegelse» kan passe for deg? – Ta kontakt!

* I hovedsak Sandnes, Sola, Klepp, Gjesdal og Stavanger kommune.