Besøkadresse: Lundegeilen 16 , Ganddal, Sandnes

(+47) 97 57 59 22 post@perspektivveiledning.no

Blogg

  • Å jobbe profesjonelt med mennesker gjør meg sårbar. Sårbar fordi jeg, i mine møter med menneskene jeg hjelper, blir sett og vurdert – både av meg selv, og av de jeg jobber med eller hjelper. x Noen dager gjør det meg ingenting å bli sett, fordi jeg liker det jeg
  • Det er ikke alltid like lett å være profesjonell og korrekt i sitt profesjonelle arbeid med mennesker. Noen ganger mister selv den mest profesjonelle hjelper fotfeste, nettopp fordi den profesjonelle som jobber med mennesker nettopp er menneske selv. For noe uker siden skjedde dette med meg- igjen. X Å miste
  • Når du som leder egentlig ikke våger- men likevel tør! x Å våge Av og til må du som leder gjøre det du egentlig ikke våger-  selv om du må. Den ideelle lederen er den som handler ut fra hva som til enhver tid vurderes som passende eller riktig i
  • Det begynner med DEG! Jeg velger å tro at vi alle ønsker å være den beste utgaven av oss selv på jobb.  Å meste arbeidsoppgavene vi er satt til å gjøre, bidrar gjerne til økt trivsel på jobb og stolthet over eget yrket. Positive følelser knyttet til eget yrke og