Besøkadresse: Lundegeilen 16 , Ganddal, Sandnes

(+47) 97 57 59 22 post@perspektivveiledning.no

Kjell Rise

Kjell har i dag nesten 44 år med erfaringer. I 20 av disse har han jobbet som leder.

I sitt lederskap har følgende vært viktig for Kjell:

 • Nysgjerrighet er avgjørende for å lykkes sammen – for å lære og for å utvikle seg. Lytt til andre! Lytt til deg selv. Vær nysgjerrig på andre. Og ikke minst: vær nysgjerrig på deg selv
 • Alle kan noe. Søk å dyrke frem de ansattes kompetanse. De er en organisasjons viktigste ressurs.
 • Det er forskjell på hva folk kan og hvem de er.
 • Bry deg om og med dine medarbeidere – og vit at utøvelse av omsorg noen ganger er smertefullt både for deg selv og den som blir utsatt for det.
 • Vær tro mot deg selv, og last jevnlig ned den siste oppdateringen av deg selv.
 • Man trenger ikke være alvorlig for å være seriøs. Vær seriøs.
 • Gjør det som er rett – ikke det som er lett.
 • Walk the talk!
 • Tenk! (For kræsjkurs i ledelse: lytt til Tenke sjæl av Trond Viggo Torgersen.)
 • Det som virket i går virker nødvendigvis ikke i dag.
 • Gjør noe som skremmer deg. Hver dag. Og husk at skummelt ikke er det samme som farlig. Og at farlig heller ikke nødvendigvis er skummelt.
 • Ikke gjør som de fleste – lær heller av de beste.
 • Man blir aldri ferdig utlærd.
 • Forskjellighet er en ressurs.
 • «No one should walk alone»
 • Bjellesauen er strengt tatt også bare en sau.

Kjell er ikke komfortabel i møte med etablerte sannheter og forestillinger – og spesielt ikke i møte med påståtte «quick-fix».

Kjell tror på at kvalitet oppstår i møte mellom mennesker.

Kjell trives på hytta og i hagen – og liker å bygge ting.

Kjell har spilt klarinett, men spiller nå saxofon – til egen fornøyelse og naboenes stadig mer trøblete fordøyelse.