Referanser/ Inger Cecilie Rise

Som kursholder

«Inger Cecilie viser et stort engasjement som kursholder. Hun har en  tydelig og god formidlingsevne. Hun knytter sammen teori og praksis, samt kommer med konkrete og nyttige eksempler i sin formidling av tema».

Kommunal oppdragsgiver i forbindelse utførelse av kursrekke

«Inger Cecilie Rise har holdt en fagdag i vår avdeling i den kommunale barneverntjenesten.  Fokus denne dagen var rettet mot oss selv – hvem vi blir i møtet med andre og hvem den/de andre får bli i møtet med oss.  Bevisstgjøring på personlig kompetanse i vår profesjonelle rolle var et viktig tema som vi jobbet med både individuelt og i små grupper.  Det samme var bevisstgjøring på verdier, og hvem vi er og ønsker å være i vår profesjonelle rolle.

Det at Inger Cecilie styrte dagen på en engasjert og profesjonell måte, skapte en trygghet som gjorde at deltagerne våget å utfordre seg selv og delta i refleksjoner og gruppearbeid.  Tilbakemeldingene fra avdelingen var positiv.  Folk opplevde at dagen hadde vært nyttig, både med tanke på egen utvikling men også med tanke på å bli bedre kjent med hverandre som kollegagruppe.»                                                                                                                                                    Kommunal barneverntjeneste – avdeling for tiltak. 

Som profesjonsveileder – individuell 

«Inger Cecilie Rise har i veiledning med meg brukt sin fagkunnskap sammen med allsidig erfaring fra sitt yrkesliv og en, i mine øyne, imponerende menneskeinnsikt og utsikt. Til veiledning møter hun alltid godt forberedt og er ekte interessert i og nysgjerrig på mine kunnskaper, refleksjoner og erfaringer som fagperson og menneske. Ved hjelp av allsidige og kreative veiledningsmetoder som for eksempel veiledning i bevegelse, har hun bidratt til at jeg har fått tilgang til nye tanker og sider ved meg selv som menneske og leder. Jeg har funnet løsninger på vanskelige lederoppgaver som jeg trolig ellers ikke hadde funnet og jeg har vært tryggere i avgjørelsene.

Min anbefaling er å ta henne med på en prøvetur!

Kvinnelig daglig leder i privat barnehage

Som profesjonsveileder- veiledning i gruppe

«Miljøpersonalets enstydige tilbakemelding er at Inger Cecilie har gitt oss klargjøringer, systematiseringer av våre innspill/drøftinger  og derav merforståelse av vår rolle som miljøpersonale og  i samarbeid med øvrig avdelingspersonale. Det har bidratt til egenutvikling hos oss miljøterapeuter. «Aha» opplevelser/forståelse  vi har fått  i veiledningsprosessen, har også vist seg å ha hatt klar direkte  overføringsverdi i vår miljøterapi sammen med pasientene»

Deltakere i tverrfaglig veiledningsgruppe ved SUS

Som foredragsholder

Hei Inger Cecilie!

Jeg er svært godt fornøyd med samarbeidet vårt og gjennomføring av foredraget ditt på vår sosialfaglige dag i spesialisthelsetjenesten. Det har vært lett å få kontakt med deg via blant annet–epost, og utveksle tanker og ideer om innholdet. Fint at du har gitt oss som oppdragsgivere anledning til å påvirke, slik at din presentasjon ble opplevd som nyttig og engasjerende, du traff mål-gruppen!

Du har en fin og varm måte å inkludere hele forsamlingen på, veksler mellom å gi rom for refleksjon til «side-mannen» og har samtidig stødig ansvar for faglig innhold. I etterkant av utført oppdrag har jeg mottatt mange tilbakemeldinger fra deltakerne på at du fremstod engasjerende, tydelig, faglig trygg og dyktig.  

Eli Ullestad ,Familieterapeut/ledende sosionom Helse Stavanger HF SUS