Tjenester: Leder

Som leder har du en viktig jobb og et stort ansvar. Du forvalter gjerne store økonomiske ressurser så vel som store menneskelige ressurser, samtidig som du også er ansvarlig for deg selv som leder – og det er avgjørende både for deg selv og andre at du er rustet for dette ansvaret. Både ansvaret for deg selv, for andre og overfor andre.

Som leder har du en viktig jobb og et stort ansvar. Du forvalter gjerne store økonomiske ressurser så vel som store menneskelige ressurser, samtidig som du også er ansvarlig for deg selv som leder – og det er avgjørende både for deg selv og andre at du er rustet for dette ansvaret. Både ansvaret for deg selv, for andre og overfor andre.

Hverdagen fylles gjerne med arbeidsoppgaver som handler om «de andre». Enten er det administrasjon eller, ja, «de andre». Man kan fort bli «tatt av hverdagen» eller «tatt av vanen». Kanskje til og med «av uvanen»

Naturlig, og samtidig paradoksalt nok, blir gjerne fokuset på utvikling konsentrert om «de andre». Ledere «glemmer» ofte seg selv – eller tilsidesetter egne behov for utvikling til fordel for «de andre».

Det blir derfor gjerne lite rom og tid til egen refleksjon og ettertanke i hverdagen – og man går fort glipp av nyttig læring og innsikt om seg selv og sin rolle som leder.

En «selvklok» leder er ofte en «andreklok» leder og har både innsikt, utsikt og bevegelse i utøvelse av lederrollen.

Det tar tid å bli klok på seg selv. Det tar tid å lære av det du ser og forstår, og av det du gjerne ikke forstår. Langsom tid. Samtidig vil tiden du investerer i utviklingsarbeid komme både deg selv, «de andre» og din organisasjon til gode på både kort og lang sikt.

Ved å forstå deg selv, dine utfordringer og styrker, økes også din evne til å forstå og møte dine medarbeidere og samarbeidspartnere på en klokere måte.

Vi tror på at kvalitet oppstår i møte mellom mennesker.

Ledelse er ikke bare er en lek, det også er en dans på roser. Ja, noen ganger er det tøft å være leder. Det kan være avgjørende for egen og andres helse å ikke ta de tøffe takene alene. Det kan være klokt å søke støtte, slik at en selv som leder kan stå støtt i rollen.

Gjennom vår lederutvikling tilbyr vi profesjonsveiledning –individuellgruppelederstøtte og ledertrening