Tjenester: Medarbeidere

Målet for utviklingsarbeidet er at du blir tryggere, klokere og mer bevisst i din profesjonelle rolle, slik at dette kan komme både menneskene du jobber med, samt din organisasjon til gode.

Målet for utviklingsarbeidet er at du blir tryggere, klokere og mer bevisst i din profesjonelle rolle, slik at dette kan komme både menneskene du jobber med, samt din organisasjon til gode.

For å være kompetent i ditt profesjonelle arbeid med mennesker- være seg som barnehagelærer, sykepleier, vernepleier, sosialarbeider eller barne- og ungdomsarbeider- er det viktig å være i bevegelse og stadig utvikling.

Dette betyr at du som profesjonell er villig til kontinuerlig å tilegne deg, samt nyttegjøre deg av ny kunnskap, nye ferdigheter og erfaringer som du til enhver tid trenger for å gjøre en god nok jobb tilpasset de menneskene du møter og de arbeidsoppgavene du er satt til å gjøre.

Gjennom å se på deg selv som underveis i din profesjonelle rolle, og ikke som utlært, vil du stadig kunne oppleve faglig vekst og utvikling i rollen. Å mestre rollen som du innehar på jobb, samt kjenne på positive følelser knyttet til eget yrke og arbeidsoppgaver, bidrar gjerne til økt motivasjonen og overskudd til å gjøre en så god jobb som mulig.

Utviklingsarbeid tar tid.

Å bli klok på deg selv og din rolle tar tid. Å bli klok på de menneskene du jobber med, ja, det tar også tid. Å integrere ny læring og nye ferdigheter er ofte en langsom prosess- og likevel en prosess som gir uttelling på sikt- både faglig og personlig.

«Medarbeider i utvikling» – individuelt eller i gruppe– gir deg som medarbeider en mulighet til å sette av tid til refleksjon og bevisstgjøring av egen profesjonell rolle- tilpasset de menneskene du jobber med og den organisasjonen du er del av.

Er du trygg og mestrer din profesjonelle rolle kan du lettere få tilgang til din kompetanse og din kreativitet i møte med de menneskene du er der for. På denne måten skaper du verdi både for deg selv og de andre.

Gjennom vår «medarbeider i utvikling» tilbyr vi profesjonsveiledning individuell/ gruppe.